MOBIELE VERSIE

ON THE MOVE

About move

Move is begonnen als stichting genaamd Fight for Future. In 2007 is oprichter en eigenaar van Move, Sem Jongsma, als vrijwilliger in het binnenland van Kenia terecht gekomen. Hier wordt hij geconfronteerd met de extreme armoede en heftige persoonlijke verhalen van de lokale bevolking. Naast de confrontatie met deze verhalen raakt hij ook heel diep geïnspireerd door de Kenianen en hun levenskracht, doorzettingsvermogen en positieve mindset. Er is een ontmoeting geweest met iets dat groter was dan hijzelf en Sem wilde alle verhalen en ervaringen omzetten in handelen. Het idee was geboren om een school te bouwen voor de lokale bevolking waar op de één of andere manier ondersteuning zou plaatsvinden op het gebied van zowel maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling. Toen, in 2007 heeft Sem niet kunnen voorzien dat dit het begin zou zijn van de organisatie die vandaag de dag bekend staat als Move en zich niet langer enkel richt op ontwikkeling in Kenia maar ook hier in Nederland en zich de afgelopen jaren heeft bewezen als professioneel en doeltreffend.

Move als organisatie

De organisatie Move bestaat uit vier pilaren waarvan twee zich richten op het sociale domein in Nederland en één pilaar op het bedrijfsleven. De vierde pilaar is de huidige Move Foundation en is volledig non-profit. Move heeft een sociale visie maar kiest er ook voor om commercieel te zijn. Het concept achter deze structuur stamt af van het verlangen om ons te kunnen richten op maatschappelijke vraagstukken maar hierbij wel een eigen autonomie te behouden. Iedereen die binnen het sociale domein werkt weet dat er veel mogelijk is via subsidies en instanties die al lang bestaan maar tegelijkertijd vaak ook heel sterk hun eigen visie uitdragen. Wij bij Move zien niemand als concurrent maar hebben wel een sterke eigen visie op hoe bepaalde maatschappelijke vraagstukken behandeld zouden moeten worden. Om deze reden is gekozen voor deze bedrijfsstructuur zodat wij onze eigen visie kunnen uitdragen en bouwen aan een organisatie die in onze ogen de potentie heeft om deze wereld een stukje beter kan maken. 

Move als methode

De methode van Move en de manier waarop wij coaching en training aanbieden is grotendeels het product van de visie van de oprichter. Sem Jongsma is zelf opgegroeid in een sociaal en economisch achtergesteld milieu en door de levensreis die hij heeft afgelegd, heeft hij een hele sterke visie kunnen ontwikkelen op het gebied van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, met name binnen het sociale domein.

Onze ervaringen

Dit bovengenoemde geldt dan ook, naar onze ervaringen, voor alle mensen die wij tot nu toe mochten coachen en trainen. Wij werken met de basis van de didactische en gedragswetenschappelijke materie maar alleen als die voor ons de praktijk ondersteunt. Bij Move staat ervaringsdeskundigheid heel hoog in de vaandel. Dit is voor ons een onmisbaar component in het trainen en coachen van mensen omdat dit zorgt voor connectie met de ander. Wij kunnen als Move training en coaching geven in gevangenissen omdat onze trainers een persoonlijke connectie hebben met deze doelgroep zonder daar daadwerkelijk zelf deel van te zijn. Wij kunnen trainen en coachen in het bedrijfsleven omdat onze trainers soms zelf hebben ondervonden hoe een burn-out aanvoelt of het worstelen met prestatiedrang en/of dieper liggende onzekerheid door eigen gebrokenheid.

De ultieme verbinding

De Move methode draait om het verbinden van twee unieke werelden die in onze ogen veel dichter bij elkaar liggen dat ze zelf denken en heel veel van elkaar kunnen leren. In heel veel landen in de wereld worden maatschappijen opgedeeld in twee groepen: De intellectuelen en hoogopgeleiden en de arbeidersklasse en praktisch opgeleiden. Tussen deze twee groepen zit vaak ook een groot verschil in inkomen. Training en coaching is vaak voor en door intellectuelen en absoluut doeltreffend en ondersteunend in de ontwikkeling van mensen op meerdere vlakken. Wat echter in onze ogen vaak mist in dit domein is een stukje ervaringsdeskundigheid en ‘rauwe levenservaring’. Dit laatste is bij de tweede groep vaak wat meer aanwezig en in onze ogen een heel belangrijke component om verbinding te kunnen maken met de ander op een dieper niveau dan alleen cognitief. Echter heeft deze groep vaak weer wat gebrek aan kennis en inzicht in welke wegen te bewandelen op het gebied van persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling.

Move brengt deze twee werelden, die in feite dezelfde zijn, bij elkaar. Dit doen wij met het grootste respect en de erkenning voor de onmisbare bijdrage die beide groepen leveren. Door te erkennen dat zowel kennis als ervaring een groot goed zijn en onmisbaar in de ontwikkeling van mensen.

De mensen van move

Trainer bij MOVE

Trainer bij MOVE

Trainer bij MOVE